Usługi

Instalacje, modernizacje, biały montaż

W zakresie usług naszej firmy mieszczą się:

  • montaż i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz przemysłowych,
  • montaż i modernizacja kotłowni gazowych, olejowych, na paliwa stałe, elektrycznych – zarówno nowych, jak i istniejących
  • przeróbki i modernizacje istniejących instalacji,
  • montaż instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego,
  • instalacje pomp ciepła gruntowych i powietrznych do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • przyłącza wodno-kanalizacyjne i gazowe,
  • instalacje centralnego odkurzacza,
  • obsługa i konserwacja węzłów cieplnych,
  • montaż wyposażenia łazienki, tzw. biały montaż.